HARSÁNYI JÁNOS életének főbb állomásai

(1920-2000)

1920. május 29-én született Budapesten. Édesapja Harsányi Károly gyógyszerész, édesanyja Gombos Alice francia nyelvtanár. Családja jómódú zsidó eredetű, de katolikus vallású polgári család volt, nyugati liberális-demokrata politikai szimpátiával.

1929-ben, a négy elemi osztály elvégzése után szülei a Fasori Evangélikus Főgimnáziumba íratták be.

1937 májusában megnyerte az akkor még Eötvös Loránd nevéhez kötött országos középiskolai matematika versenyt, és szeptemberben 3. helyezett lett a Klasszikus Műveltség Barátainak Egyesülete (Parthenon) által szervezett görög tanulmányi versenyen. Még ez év őszén megkezdte gyakornokságát a család tulajdonában lévő gyógyszertárban. Édesapja azt szerette volna, ha a fia is követi őt, és gyógyszerész lesz. Választása ideiglenesen szülei gyógyszertárára esett, de a fiatal gyógyszerészt már ekkor is inkább a filozófia és a matematika érdekelte.

1939 nyarán szülei kiküldték Grenoble-ba, hogy az egyetemen bőrkémiát tanuljon. Számára ez kitörési lehetőséget is jelentett akár a gyógyszerészeten belül vagy azon kívül. A háború kirobbanásakor azonban hazatért. Megpróbált beiratkozni a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Karára, de kiváló gimnáziumi eredményei ellenére sem vették fel. Jelentkezésének elutasításában közrejátszott zsidó származása is.

1940-ben megismételte jelentkezését a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Karára, s ekkor már sikerrel járt. Tanulóviszonyának köszönhetően halasztást kapott a munkaszolgálat alól is.

1941-ben beiratkozott a budapesti Magyar Királyi Pázmány Páter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára is.

1942 október 5-én kapta meg a „gyógyszerész-mesteri” oklevelet, majd ott maradt az egyetemen, hogy gyógyszerészetből is doktorátust szerezzen.

1944 március 19-én Magyarország német megszállását követően hozzáfogtak a „zsidókérdés végső megoldásához”.

1944 májusától novemberig behívták munkaszolgálatra egy „vegyes összetételű” munkaszolgálatos századba – Budapest környéki gyárakban dolgozott. A deportálástól a katolikus egyháztól kapott „Vatikáni menlevele” egy ideig megóvta őt.

1944 novemberében a munkaszolgálatos századot a Budapesti Északi Pályaudvaron bevagonírozták azzal a céllal, hogy Ausztriába szállítsák. Leleményessége azonban – mint annyiszor – most is megmentette, mert az Északi pályaudvaron levette fehér karszalagját, s csomagját otthagyva, elvegyült egy érkező vonat utasai között. A Mária utcai jezsuita rendben ment, ahol volt tanáraitól oltalmat kért.

1945 január 17-én Budapest ostroma után távozott a rendház pincéjéből, megkereste és megtalálta szüleit a gettóban, és együtt ismét megnyitották családi gyógyszertárukat. Tavasszal folytatta tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Karán.

1946 nyarán fejezte be gyógyszerészeti tanulmányait. Még ez év őszén beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol filozófiát tanult, mint főtárgyat, melléktárgyként pedig felvette a szociológiát és a lélektant. Tanulmányaiba beszámították a gyógyszerész hallgatóként elvégzett tárgyakat.

1947 június 28-án Kornis Gyulánál doktorált filozófiából „summa cum laude” minősítéssel. Disszertációjának címe: A filozófiai tévedések logikai alkata (Dolgozatának egy kivonatát közölte az Athenaeum folyóirat 1947. évi XXXIII. kötete, amely 1948-ban jelent meg).

1947 szeptemberében meghívták a kar Társadalomtudományi Intézetébe, melyet Szalai Sándor vezetett, s tőle gyakornoki állást kapott. Itt kötött barátságot Cseh-Szombathy László szociológussal és itt ismerte meg későbbi feleségét, Klauber Annát. Anna pszichológus volt, aki a Mérei Intézetben (Fővárosi Lélektani Intézet) dolgozott, s közben pszichológiát hallgatott az egyetemen.

1948 tavaszán a Szociológiai Intézet több munkatársát, köztük Harsányit és Klauber Annát is politikailag megbízhatatlannak nyilvánították.

1948 júniusában Szalai Sándor, az intézet vezetője, amikor Harsányi éves szerződése lejárt, nem újította azt meg. Szabadságra küldte, hogy „pihenjen egy évet”, mert oly erősek voltak a politikai támadások. Belépett édesapja gyógyszertárába, amely ekkor már az ő nevén volt.

1950 áprilisában, jövendő feleségével az ország elhagyása mellett döntöttek, nem várták meg az államosítást. Ausztriába távoztak, menekülttáborba kerültek több hónapra. (1950. július 28-án gyógyszertárukat államosították.)

1950. december 30-án megérkeztek Ausztráliába, Sydneybe.

1951. január 2-án házasságot kötöttek Klauber Annával.

1951-1953 között mivel diplomáját nem ismerték el, előbb fizikai munkásként egy vasgyárban dolgozott, majd irodában végzett adminisztratív munkát. Közben befejezte a Sydney-i Egyetem közgazdasági szakát, ahol MA szintű diplomát szerzett.

1953 elejétől 1956 augusztusáig tanári állást kapott, két évig az ausztráliai Brisbane városában a Queenslandi Egyetemen közgazdaságtant tanított.

1956-ban elnyert kétéves Rockefeller-ösztöndíjjal az USA-ba utazhatott, a Stanford Egyetemen közgazdaságtani és statisztikai doktori iskolájába iratkozott be, miközben matematikát is tanult.

1958-ban Stanfordban közgazdasági doktorátust szerzett, munkájában már a játékelmélet problémájával is foglalkozott.

1959-ben visszatért Ausztráliába, ahol a fővárosban, Canberraban, az Ausztráliai Nemzeti Egyetemen (ANU) kapott kutatói állást. Ekkortól már egyértelműen a játék-elméletet kutatta.

1961-ben visszahívták az Egyesült Államokba, ahol három évig Detroitban a Wayne Állami Egyetemen (WSU) tanított professzorként közgazdaságtant.

1964 februárjában a Kaliforniai Berkeley Egyetemre hívták, ahol a Business Schoolban kapott kinevezést (professor of Business Administration and of Economics).

1964-1974 között tagja az USA Fegyverkorlátozási és Leszelési Hivatala 10 tagú bizottságának. Feladata volt az amerikai tárgyaló fél stratégiájának a kidolgozása a Szovjetunióval folytatott tárgyalásokra, ahol a gyakorlatban is alkalmazta a játék-elméletet módszereit.

1964. április 19-én megszületett egyetlen gyermekük, Tom.

1967-1968-ban sorozatban jelentek meg játékelméleti kutatásainak eredményeit összefoglaló publikációi.

1977-ben adta közre összegző főművét: „Racionális viselkedés és alkudozási egyensúly játékokban és társadalmi helyzetekben” (Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations) címmel. E munkájával nyerte el az 1994. évi Nobel-díjat, megosztva Reinhard Selten német közgazdásszal.

1990-ben vonult nyugdíjba, munkáját berkley-i otthonában folytatta.

1994-ben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta.

1995-ben látogatott el Magyarországra, ahol a legmagasabb szinten fogadták. A Közgazdaságtudományi Egyetemen díszdoktorrá avatták.

2000. Az Alzheimer-kórban szenvedő tudós halálát szívroham okozta. Augusztus 9-én hunyt el Kaliforniában, Berkley-beli otthonában.


Források

Czeizel Endre 2002. Tudósok, gének, dilemmák. A magyar származású Nobel – Díjasok családfaelemzése. Galeus Kiadó, 2002. 257-269.

Fenyvesi Csilla 2000. Emlékezés Harsányi Jánosra (1920-2000), a játékelmélet közgazdasági Nobel-díjasára. http://epa.oszk.hu/00100/00186/00006/fenyv.htm

Mészáros József 1995. „Harsányi János tanulmánya elé” in Szociológiai Szemle No. 4. 47-50.

Magyar Tudományos Akadémia Kézirattár, Ms5087/426-438., Ms5087/373-377., Ms5087/378-425. (Harsányi János és Cseh-Szombathy László levelezése.)

Magyari Beck István 1989. Száműzött értékeink. Beszélgetések az alkotó munkáról. Akadémiai Kiadó, Bp. 21-46. (Harsányi János matematikai közgazdásszal készített interjú 1974.márc.18).

Nagy Ferenc (szerk.) 1995. Harsányi János, a játékelmélet Nobel-díjasa. Akadémia Kiadó, Budapest.

Tóth Pál Péter Tíz kérdése Harsányi Jánoshoz a Szalai Intézetről. Harsányi János válasza Tóth Pál Péternek (1983.VII.8.). in. Nagy Ferenc (szerk.) 1995. Harsányi János, a játékelmélet Nobel-díjasa. Akadémia Kiadó, Budapest. 60-65.


Harsányi János publikációinak listája
John C. Harsányi
Angol nyelvű könyvek

1988

 • Foreword by Robert Aumann. Cambridge, MA: MIT Press, 1988. xiv + 378 pp.
 • L’utilitarianismo (Utilitarianism). Italian translation by Simona Morini. Milano, Italy: 11 Saggiatore, 1988. xxix 169 pp.
 • A General Theory of Equilibrium Selection in Games. Selten, R.-rel. (Cambridge, [Massachusetts]–London, 1988) 378 pp.

1986

 • Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1977. x + 3 14 pp. Paperback edition in 1986.

1985

 • Comportamento Razionale e Ecluilibrio di Contrattazione. Milano, Italy: I1 Saggiatore, 1985. xxx + 475 pp. (Italian translation of A, by Simona Morini.)

1982

 • Papers in Game Theorv. Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1982. xii + 258 pp.
 • A General Theorv of Equilibrium Selection in Games (joint work with Reinhard Selten). With

1979

 • A new solution concept for both cooperative and noncooperative games / John C. Harsanyi. – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1979. – 72 p.; 24 cm. – (Vorträge. P, Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften / Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften ; 287.)

1977

 • Rational Behaviour and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations. (Cambridge, 1977) 317.p.

1976

 • Essays on Ethics. Social Behavior. and Scientific Explanation. With Foreword by Kenneth J. Arrow. Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1976. xvi + 262 pp.

Angol nyelvű folyóirat cikkek

1997

 • Utilities, Preferences and Substantive Goods, Social Choice and Welfare, 14 (1997), 129-145.

1996

 • Equilibrium Selection and the Restricted Game, Duke Mathematical Journal, 81 (1996), 25 1-254.
 • Morality and Incentives. In Francesco Farina, Frank Hahn, and Stefano Vannucci (eds.), Ethics, Rationality and Economic Behaviour. Oxford: The Clarendon Press, 1996: pp. 22-35.

1995

 • A Theory of Prudential Values and a Rule Utilitarian Theory of Morality, Social Choice and Welfare, 12 (1995), 3 19-333.
 • A New Theory of Equilibrium Selection for Games with Incomplete Information, Games and Economic Behavior, 10 (1995), 3 18-332.
 • A New Theory of Equilibrium Selection for Games with Complete Information, Games and Economic Behavior, 8 (1995), 9 1 -1 22.

1994

 • The Case for a Utilitarian Ethic. In Horst Siebert (ed.), The Ethical Foundations of the Market Economy. Tiibingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1994; pp. 3-13.

1993

 • Normative Validity and Meaning of von Neumann-Morgenstern Utilities. In K. Binmore, A. Kirman, and P. Tani (eds.), Frontiers of Game Theorv. Cambridge, MA: MIT Press, 1993; pp. 307-320.
 • Expectation Effects, Individual Utilities, and Rational Desires. In Brad Hooker (ed.), Rationalitv. Rules and Utili@. Boulder, CO: Westview Press, 1993; pp. I 15- 126.

1992

 • In Defense of Game Theory, Rationality and Society, 4, 1992, 5 1-61.
 • Game and Decision Theoretic Models in Ethics. in R. J. Aumann and S. Hart (eds.), Handbook of Game Theory, vol. 1. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier (NorthHolland), 1992; pp. 669-707.

1991

 • Game Solutions and the Normal Form. In A. Chikan (ed.), Progress in Decision, Utility and Risk Theory, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer, 1991; pp. 43-66.
 • Equality, Reponsibility, and Justice As Seen from a Utilitarian Perspective, Theorv and Decision, 31 (1991), 141-158.

1988

 • Assessing Other People’s Utilities, in B. E. Munier (ed.), Risk, Decision. and Rationalitv. Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1988, pp. 127-1 38.
 • Problems with Act Utilitarianism and Malevolent Preferences. A critique of Richard Hare’s theory. In D. Seanor and N. Fotion (eds.), Hare and Critics. Oxford, England: Clarendon Press, 1988, pp. 89-99.
 • Democracy, Equality, and Popular Consent. In I. Shapiro and G. Reeher (eds.), Power,
  Equalitv, and Politics. Boulder, CO: The Vestwiew Press, 1988, pp. 276-283.

1987

 • Von Neumann-Morgenstem Utilities, Risk Taking, and Welfare. In G. R. Feiwel (ed.), Arrow and the Ascent of Modem Economic Theory. New York: New York University Press, 1987, pp. 545-558.
 • Some Recent Developments in Game Theory. In G. Eberlein et (eds.), Theorv and Decision. Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1987, pp. 235-260.
 • Bargaining. Interpersonal Utility Comparisons. Value Judgments, in The New Palmave (an economic dictionary). Oxford, England: Blackwell, 1987. The Tracing Procedure: A Self-Correcting Reasoning Procedure, Theorv and Decision, 22 (1987), 7-23.
 • Morals by Agreement. A review article on David Gauthier’s book of the same title. Economics and Philosophv, 3 (1987), 339-373.

1986

 • Individual Utilities and Utilitarian Ethics. In A. Diekrnann (eds.), Paradoxical Effects of Social Behavior: Essays in Honor of A. Rapoport. Vienna and Heidelberg: Physica-Verlag, 1986, pp. 1-12.
 • Utilitarian Morality in a World of Very Half-hearted Altruists. In W. P. Heller a (eds.), Social Choice and Public Decision Making: Essays in Honor ofK. J. Arrow, Vol. I. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1986, pp. 57-73.

1985

 • Acceptance of Empirical Statements: A Bayesian Theory without Cognitive Utilities, Theorv and Decision, 18 (1985), 1-30.
 • Rule Utilitarianism, Equality, and Justice, Social Philoso~hv and Policv, 2 (1985), 115-127.
 • Does Reason Tell Us What Moral Code to Follow, and, Indeed, to Follow Any Moral Code at All? Ethics, 96 (1985), 42-55.
 • On Preferences, Promises, and the Coordination Problem: Reply to Regan, Ethics, 96 (1985), 68-73.

1983

 • Mathematics, the Empirical Facts, and Logical Necessity, Erkenntnis, 19 (1983), 167- 192.
 • Use of Subjective Probabilities in Game Theory, in B.P. Stigum and F. Wenstnrp (eds.), Foundations of Utility and Risk Theory with Applications. Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1983,297-3 10.
 • Basic Moral Decisions and Alternative Concepts of Rationality, Social Theory and Practice, 9 (1983), 23 1-244.
 • Bayesian Decision Theory, Subjective and Objective Probabilities, and Acceptance of Empirical Hypotheses, Svnthese, 57 (1983), 341-365.
 • Bargaining and Game Theory, Advances in Management Studies, 2 (1983), 47-73.

1982

 • Noncooperative Bargaining Models. In Deistler et al. (eds.), Games. Economic Dynamics, and Time Series Analysis. Vienna, Austria: Physica-Verlag, 1982,49-58.
 • Subjective Probability and the Theory of Games and “Rejoinder to Professors Kadane and Larkey, Management Science, 28 (1982), 120-1 24 and 124-125.
 • Some Epistemological Advantages of the Rule Utilitarian Position in Ethics. In P. E. French (ed.), Midwest Studies in Philosophy. VII. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1982,389-402.
 • Solutions for Some Bargaining Games under the Harsanyi-Selten Solution Theory, Parts 1-11, Mathematical Social Sciences, 3 (1982), 179- 19 1 and 259-279.

1981

 • The Shapley Value and the Risk-Dominance Solutions of Two Bargaining Models for Characteristic-Function Games. In V. Bohm (ed.), Essavs in Game Theory and Mathematical Economics in Honor of Oskar Mornenstern. Mannheim, West Germany: B. I. Wissenschaftsverlag, 1981,43-68.

1980

 • Uses ofBayesian Probability Models in Game Theory. In D. H. Milnor (ed.), Science, Belief and Behaviour: Essavs in Honour of R.B. Braithwaite. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1980, 189-2 10.
 • Rule Utilitarianism, Rights, Obligations, and the Theory ofRational Behavior, Theory and Decision, 12 (1980), 1 15- 133.

1979

 • Analysis of a Family of Two-person Bargaining Games with Incomplete Information, International Journal of Game Theory, 9 (1979), 65-89.
 • A New General Solution Concept for Both Cooperative and Noncooperative Games, in Papers of the Rhineland-Westphalian Academy of Sciences, 287. Opladen, West Germany: Westdeutscher Verlag, 1979,7-28.
 • Rationality, Reasons, Hypothetical Imperatives, and Morality, in Hal Berghel a, Wittaenstein. the Vienna Circle, and Critical Rationalism. Vienna, Austria: Verlag Hoelder-Pichler-Tempsky, 1979,463-475.
 • Bayesian Decision Theory, Rule Utilitarianism, and Arrow’s Impossibility Theorem, Theory and Decision, 1 1 (1979), 289-3 17.
 • Nonlinear Social Welfare Functions: Do Welfare Economists Have a Special Exemption from Bayesian Rationality? Theory and Decision, 6 (1979), 3 1 1-332.

1978

 • Sneed on Rawls’s Theory of Social Institutions: Some Comments, Erkenntnis, 13 (1978), 225-230.
 • Bayesian Decision Theory and Utilitarian Ethics, American Economic Review, 68 (1978), 223-228.
 • A Solution Theory for Noncooperative Games and Its Applications to Co-operative Games. In P. C. Ordeshook (ed.), Game Theory and Political Science. New York: New York University Press, 1978,39-95.

1977

 • Morality and the Theory of Rational Behavior, Social Research, 44 (1977), 623-656.
 • A Solution Concept for n-Person Noncooperative Games, International Journal of Game Theory, 5 (1 977), 2 1 I -225. Rule Utilitarianism and Decision Theory, Erkenntnis, 11 (1977), 25-53.
 • Liberty Under Socialism and the New Socialist Man: Comments on Dr. Cohen’s Paper, Erkenntnis, 1 1 (1977), 427-428.
 • The Problem Solving Ability of the Rule Utilitarian Approach Should Not Be Underestimated: Comments on Professor Scanlon’s Paper, Erkenntnis, 1 1 (1977), 435- 438.
 • Morality and the Prisoner’s Dilemma Problem: Comments on Professor Baier’s Paper, Erkenntnis, 1 1 (1977), 441-446.
 • Time and the Flow of Information in Noncooperative Games. In H. Albach a (eds.), (Festschrift for Wilhelm Krelle). Tuebingen, West Germany: J.C.B. Mohr, 1977,255-267.
 • Advances in Understanding Rational Behavior. In R. E. Butts and J. Hintikka (eds.), Proceedin~s of the Fifth International Congress of Logic, Methodolow and Philosophy of Science, Part 11. Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1977, 3 15-343.
 • On the Rationale of the Bayesian Approach: Comments on Professor Watkins’s Paper, The University of Western Ontario Series in Philosophy of Science book series (WONS, volume 10, 1977.) pp 381-392.
 • Nonlinear Social Welfare Functions: A Rejoinder to Professor Sen, The University of Western Ontario Series in Philosophy of Science book series (WONS, volume 10, 1977.) pp 293-296.

1975

 • The Tracing Procedure: A Bayesian Approach to Defining a Solution for n-Person Noncooperative Games, International Journal of Game Theorv, 4 (1975), 61-94.
 • Can the Maximin Principle Serve as a Basis for Morality? A Critique of John Rawls’s Theory, American Political Science Review, 69 (1975), 594-606.

1974

 • An Equilibrium-point Interpretation of Stable Sets and a Proposed Alternative Definition, Management Science, 20 (1974), 1472-1495.

1973

 • Games with Randomly Disturbed Payoffs: A New Rationale for Mixed Strategy Equilibrium Points, International Journal of Game Theory, 2 (1973), 1-23.
 • Oddness of the Number of Equilibrium Points: A New Proof, International Journal of Game Theorv, 2 (1973), 235-250.

1972

 • A Generalized Nash Solution for Two-person Bargaining Games with Incomplete Information (joint paper with Reinhard Selten), Mananement Science, 18 (January 1972, Part II), 80-106.
 • A Simple Probabilistic Model ofNuclear Multipolarity. Ch. 6 in R. Rosecrance (ed.), The Future of the International Strategic Svstem. San Francisco, CA: Chandler, 1972, 93-102.
 • Notes on the So-called Incompleteness Problem, Theory and Decision, 2 (1 972), 342- 352.

1969

 • Rational-Choice Models of Political Behavior vs. Functionalist and Conformist Theories, World Politics, 21 (1 969), 5 13-538.

1968

 • Games with Incomplete Information Played by ‘Bayesian’ Players. Part 11: Bayesian Equilibrium Points, Mana~ement Science, 14 (January 1968), 320-334.
 • Games with Incomplete information Played by ‘Bayesian’ Players. Part 111: The Basic Probability Distribution ofthe Game, Management Science, 14 (March 1968), 486-502.
 • Individualistic versus Functionalistic Explanations in the Light of Game Theory. In I. Lakatos (ed.), Problems in the Philosophy of Science. Amsterdam: North-Holland, 1968,305-321 and 327-348.

1967

 • Games with Incomplete Information Played by ‘Bayesian’ Players. Part I: The Basic Model, Management Science, 14 (November 1967), 159- 182.

1966

 • A General Theory ofRational Behavior in Game Situations, Econometrica, 34 (1966), 6 13-634.
 • A Bargaining Model for Social Status in Informal Groups and Formal Organizations, Behavioral Science, l l (1966), 357-369.
 • Some Social-Science Implications of a New Approach to Game Theory, in Kathleen Archibald (ed.), Strategic Interaction and Conflict. Berkeley, CA: University of California, Institute of International Studies, 1966, 1 -1 8.

1965

 • Bargaining and Conflict Situations in the Light of a New Approach to Game Theory, American Economic Review, 55 (1965), 447-457.

1964

 • A General Solution for Finite Non-cooperative Games, Based on Risk-Dominance, Ch. 29, in M. Dresher, L. S. Shapley, and A. W. Tucker (eds.), Advances in Game Theorv. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964, 65 1-679.

1963

 • A Simplified Bargaining Model for the n-Person Cooperative Game,” International Economic Review, 4 (1963 1, 194-220.)

1962

 • Measurement of Social Power, Opportunity Costs, and the Theory of Two-Person Bargaining Games,” Behavioral Science, 7 (1962), 67-80.
 • Measurement of Social Power in n-Person Reciprocal Power Situations, Behavioral Science, 7 (1962), 8 1-9 1.
 • Models for the Analysis ofthe Balance of Power in Society. In the Proceedings of the 1961 International Congress for Logic. Methodologv and Philosovhv of Science. Stanford, CA: Stanford University Press, 1962,442-462.
 • Bargaining in Ignorance of the Opponent’s Utility Function, Journal of Conflict Resolution, 6 (1962), 29-38.
 • Rationality Postulates for Bargaining Solutions in Cooperative and in Non-cooperative Games, Mana~ement Science, 9 (1962), 141 – 153.
 • Mathematical Models for the Genesis of War (a review article on Lewis F. Richardson’s work), World Politics, 14 (1962), 687-699.

1961

 • Theoretical Analysis in Social Science and the Model ofRational Behavior, Australian Journal of Politics and Historv, 7 (196 l), 60-74.
 • On the Rationality Postulates Underlying the Theory of Cooperative Games, Journal of Conflict Resolution, 5 (1961), 179- 196.

1960

 • Explanation and Comparative Dynamics in Social Science, Behavioral Science, 5 (1960), 136-145.
 • Popper’s Improbability Criterion for the Choice of Scientific Hypotheses, Philosovhv, 25 (1960), 332-340.

1953-1954

 • Cardinal Utility in Welfare Economics and in the Theory of Risk-taking, Journal of Political Economy, 61 (1953), 434-435.
 • Welfare Economics of Variable Tastes, Review of Economic Studies, 2 I (1953-54), 204-2 13.

1954

 • The Research Policy of the Firm, Economic Record, 30 (1954), 48-60.

1955

 • Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility, Journal of Political Economy, 63 (1955), 309-321.

1956

 • Approaches to the Bargaining Problem Before and After the Theory of Games: A Critical Discussion of Zeuthen’s, Hicks’s and Nash’s Theories, Econometrica, 24 (1956), 144- 157.

1958

 • On Incentives to Forecasters and to Decision Makers Under Uncertainty, Cowles Foundation Discussion Paver, 48 (1958). Ethics in Terms of Hypothetical Imperatives, Mind, 67 (1958), 305-3 16.

1959

 • A Bargaining Model for the Cooperative n-Person Game, Ch. 17 in A. W. Tucker and R. D. Luce (eds.), Contributions to the Theory of Games, 4. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1959. 325-355.
 • C. Unpublished Paper.
 • Human Nature, Economic Incentives, and Utilitarian Theory. Presented at a Conference Honoring the Oxford Philosopher Richard Hare, in Gainesville, FL, in March 1994.

Magyar nyelven megjelent tanulmányai

Részlegesen informált játékok. Társadalom és gazdaság, 1995/ 3. sz. 7-10. p. http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=26021

A racionális viselkedés fogalma. Magyar Tudomány, 1995/1. 662-667. p.
http://real-j.mtak.hu/152/1/MATUD_1995.pdf

Nem teljes információjú játékok. Nobel-előadás. Fizikai Szemle, 1995/1. sz. 145. p.
http://real-j.mtak.hu/7129/1/FizikaiSzemle_1995.pdf

Budapesti beszélgetés. Fizikai Szemle, 1995/1. sz. 318. p.
http://real-j.mtak.hu/7129/1/FizikaiSzemle_1995.pdf