Dr. Simon János a Harsányi János Tudásközpont igazgatója
Prof. dr. Simon János
a HJTK igazgatója

A Harsányi János Tudásközpont (HJTK) 2018. januárjában alakult meg, azzal a céllal, hogy ápolja, terjessze és továbbfejlessze a Nobel-díjas közgazdász, társadalomtudós és matematikus munkásságát. Olyan nemzetközi színvonalon működő tudományos műhelyt, kutatóintézetet és dokumentációs központot kívánunk működtetni, amely méltó a világhírű tudóshoz.

Harsányi János (1920-2000) magyar származású amerikai professzor 1994-ben kapott közgazdasági Nobel-díjat játék-elméleti tudományos munkásságáért.

A Harsányi Tudásközpont elsődleges célja a névadó életének és munkásságának megismerése és népszerűsítése, publikációinak és dokumentumainak gyűjtése, archiválása, publikálása, szélesebb körben való terjesztése. Másrészt minőségi kutatómunkával törekszünk Harsányi sokirányú és széleskörű kutatásainak továbbfejlesztésére, hiszen maradandót alkotott a nemzetközi kapcsolatok, a politológia, a kommunikáció, a közgazdaságtan, a szociológia, a filozófia, az etika, a történelem, a döntés-elmélet, az információ-elmélet, a gondolkodás, a kooperáció és a matematika vonatkozásában.

Tudásközpontunk, a HJTK egyszerre kutatóintézet és dokumentációkat gyűjtő archívum is. Céljaink között szerepel, hogy a jövőben ösztöndíjakkal segítsük hazai és külföldi Harsányi-kutatókat, kezdőket, PhD-seket és seniorokat egyaránt.

Törekszünk arra, hogy a HJTK szervezésben rendezett konferenciák és gondozásában megjelenő magyar és idegen nyelvű könyvek, tanulmányok jelenítsék meg a nagy tudós szellemiségét, tartalmazzák a 21. század gondolkodóinak szóló üzeneteit. Harsányi János életében, munkáiban magában hordozta és megjelenítette emberi értékeit és gyökereit, így magyarságát, közép-európaiságát, és nemzetközi humanizmusát. Válogatott kutatógárdánkkal és elhivatott munkatársainkkal ezt kívánjuk ápolni, kutatni, továbbfejleszteni és terjeszteni.


The John Harsanyi Center and Archive for Social Studies (JHCASS) was established in January 2018 with the aim of cultivating, disseminating and further developing the work of the famous Hungarian Nobel laureate, who was an economist, a mathematician and also a social scientist. Our goal is to make the research center, scientific workshop and documentation center worthy of the world famous scientist’s legacy.

John Harsanyi (1920-2000) was an American professor of Hungarian origin, who received the Nobel Prize in Economics in 1994 for his scientific work in the field of Game Theory.

The primary goal of the John Harsanyi Center and Archive for Social Studies is to recognize and propagate the life and the work of its eponym, also to collect, archive and publish his publications to a broader audience. On the other hand, through thorough research we seek the means to further develop Harsanyi’s multi-focused and wide-ranging research, as he created enduring results in many fields, including international relations, political science, communication, economics, sociology, philosophy, ethics, history, decision theory, information theory, co-operation, logic and mathematics.

The John Harsanyi Center and Archive for Social Studies is both a research institute and an archive for documentation collection. Our goal in the future is to assist domestic and international Harsanyi researchers with scholarships, assisting BA, MA, PhD and postgraduate students.

We intend to preserve and promote the spirit of the great scientist in conferences, organized by the John Harsanyi Center and Archive for Social Studies, and also by publishing books and studies (both in Hungarian and English), carrying his messages for the thinkers of the 21st century. The works of John Harsanyi reflect not only his human values and his international spirit of humanism, but also his roots, his Hungarian and Central European origins. We intend to preserve, cultivate, research, develop and disseminate his legacy through our distinguished research team and dedicated staff.